Yleistietoa

 • Kalastusalueita maassamme runsaat 220
 • Kalastusalueeseen kuuluu yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä
 • Kalastusalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat (-käyttäjät) sekä ammattikalastusta ja virkistyskalastusta edustavat tahot
 • Kalastusalue on yhteistoimintaelin jonka tehtävänä on;
  • edistää ja seurata toimialueensa kalataloutta
  • huolehtia siitä, että kalastusolojen järjestämisessä noudatetaan asianmukaisia ja yhtenäisiä toimenpiteitä niin, että vesialueiden hyväksikäytössä saavutetaan mahdollisimman suuri pysyvä tuottavuus (KalL 3.2 ja 68 §)
 • Kalastusalueen päätösvaltaa käyttää kalastusalueen kokous;
  • osakaskunta >50ha
  • vesialueen yksityisomistaja >50ha,
  • em. <50ha valitsevat kylittäin yhteisedustajan, ammattikalastajien edustaja (kalastajaseurat ym. rekisteröidyt), virkistyskalastuksen alueelliset yhdistykset (Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry:n, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto ry:n sekä Suomen Urheilukalastajain Liitto ry:n rekisteröidyt alueelliset yhdistykset)
 • Käytännön hallintotehtäviä hoitaa kalastusalueen kokouksen valitsema hallitus
 • Juoksevien asioiden hoitamista varten kalastusalueella on isännöitsijä, joka voi olla myös palkattu henkilö
 • Kalastusalueiden toiminnan rahoitus perustuu osin kalastuslakiin; Kalatalousviranomainen jakaa tietyn osan kalastuksenhoitomaksujen vuotuisesta kertymästä kalastusalueille yleisavustuksena niiden toiminnan tukemiseksi. Kalastusalueella on yleensä myös omaa varainhankintaa
 • Kalastusalueen ja osakaskuntien kalavesienhoitotyön ohjenuorana toimii Kivijärven kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma