Kivijärven kalastusalueen käytännön toiminnasta

 • Kivijärven kalastusalueeseen kuuluu 11 osakaskuntaa sekä valtion vesiä. Alue sijaitsee Kivijärven, Kannonkosken, Kinnulan sekä Karstulan kuntien alueella. Vesialueita mm. Kivijärvi, Vuosjärvi, Enonjärvi ja Heitjärvi. Virtavesistä voidaan mainita mm. Hilmonjoki ja Heitjoki.
 • Pinta-ala on noin 26.500 ha


Hallinnollisten tehtävien lisäksi

 • Kalastusaluekohtainen viehekalastuslupa-alue
 • Kalan- ja ravunistutukset (eri ikäisiä, eri vesiin, uusia lajeja)
 • Toimialueeseen kuuluvien vesialueiden kalataloudellisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinta
 • Kalastuksenvalvonta (kalastuksenhoitomaksu, vieheluvat, kalastusalueen tekemien päätöksien valvonta)
 • Kunnostettujen virtavesien kalatuotannon seuranta (järvitaimen)
 • Rapukantojen seuranta - Järvialueiden kalasto ja kalastusselvitykset
 • Järvitaimenen elinkierron ja kuhakantojen turvaaminen (mm. kalastusta ohjaamalla ja alamittoja tarpeen mukaan korottamalla)
 • Vesistökunnostusten osarahoitus ja kohdekartoitus
 • Vesistö-, kalatalous- ja ympäristöhankkeisiin osallistuminen / osarahoitus
 • Luonnonravintolammikkoviljely (kuha)
 • Edunvalvonta
 • Hallituksen ja osakaskuntien koulutus (mm. valvojakurssit)
 • Tiedotus (ja markkinointi)